Om du är sambo...

 • Vet du att sambor inte ärver varandra?
 • Vet du vilken typ av egendom som du och din sambo delar på vid en eventuell separation?
 • Har du betalat mer än din sambo vid köpet av er gemensamma bostad?
 • Har du köpt saker till det gemensamma hemmet och betalat med egna pengar?

Om du är gift...

 • Vet du att ett barn som inte är makarnas gemensamma har rätt att få ut sitt arv när föräldern avlider? Det kan exempelvis påverka efterlevandes möjlighet att bo kvar i det gemensamma hemmet.
 • Äger du mer än din make?
 • Vet du vad som händer om ni skulle separera? En bodelning bestämmer vem av er som i fortsättningen skall äga vad.

Om du är ensamstående...

 • Vet du vem som ärver dig om du inte har några barn?
 • Vem vill du ska ärva dig?

Om du har barn...

 • Vill du att ditt barn ska dela arvet efter dig med sin make vid en skilsmässa?

Om du har drabbats av dödsfall....

En anhörigs död innebär en genomgripande förändring för de efterlevande. Hos oss får du hjälp med de juridiska och praktiska frågorna från och med bouppteckningen till och med arvskiftet. Låt oss från början ta hand om ärendet. Då vet du att alla handlingar blir korrekt formulerade och att inget förbises.

Detta är bara några exempel på frågeställningar. Kom in och prata med oss, vi har specialistkompetens och kan hjälpa dig med följande:

 • Testamente
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Bouppteckning och arvskifte
 • Bodelning
 • Gåvobrev
 • Deklarationer och skatter

Besök något av våra kontor eller kontakta oss per telefon för att boka en tid.

Adresser och telefonnummer finner du under respektive kontor.