Hoppa till textinnehållet

Amorteringsbefrielse för privatpersoner

Många har drabbats eller känner oro för att ekonomin ska påverkas av coronapandemin.

 

Nu har du som privatkund möjlighet att pausa amorteringar för dina lån om din ekonomiska situation har påverkats av effekterna av coronaviruset covid-19. För att underlätta för dig kan Westra Wermlands Sparbank bevilja upp till 6 månaders amorteringsbefrielse för bolån och andra lån.

Har du ännu inte blivit drabbad kan det vara bra att tänka på fördelen med att amortera så länge du har möjlighet. Ju mer du amorterar desto mer minskar du ditt lån och dina framtida räntekostnader.

Hur fungerar amorteringsbefrielsen

Så ansöker du

  • Fyll i ansökan om amorteringsbefrielse längre ned på den här sidan. 
  • Om ni är flera låntagare räcker det att en av er ansöker. Genom att skicka ansökan intygar du att n är överens om att pausa amorteringarna.
  • Kontrollera dina uppgifter, t ex lånenummer och personnummer för dig och eventuella medlånatagare är rätt ifylld.
  • Klicka på Skicka. Du får en bekräftelse på skärmen att din ansökan gått iväg.
  • När banken beviljat din ansökan får du en bekräftelse i internetbanken eller via post om du inte har internetbanken. I bekräftelsen framgår vilket datum amorteringsbefrielsen startar för respektive lån.

Bolån och andra lån – så länge gäller amorteringsbefrielsen

För lån ansöker du om amorteringsbefrielse upp till sex månader och omprövning görs efter tre månader. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsbefrielsen med tre månader. Beviljas du amorteringsbefrielse gäller den alltså tre månader i taget, dock med längsta sammanlagda tid sex månader. Hör du inget från oss, förlängs amorteringsbefrielsen i tre månader. Ränta betalas enligt avtal under perioden.

Om du vill börja amortera igen

Meddela oss så snart du själv tror du kan börja amortera igen. Skicka ett meddelande i Mobil - eller Internetbanken. Du kan även ringa oss på 0570-848 00 .

Ansökan om amorteringsbefrielse

Formuläret gäller för Westra Wermlands Sparbanks kunder. 

Denna ansökan gäller amorteringsbefrielse om din ekonomiska situation har påverkats av effekterna av coronaviruset covid-19.

 

Om det finns medlåntagare fyller du i deras personnummer här

När du skickar ansökan intygar du samtidigt att du har informerat övriga medlåntagare och att ni är överens om att du ansöker om amorteringsbefrielse för era gemensamma lån.

Fler medlåntagare

 

Jag önskar tillfällig amorteringsbefrielse för följande lån

Lånenummer ser du i din internetbank, app eller på din senaste låneavi. Fyll i ditt lånenummer med enbart siffror. Du skriver in ett lån per fält nedan.