Om du börjar tänka på vad du ska göra med överskottet först när pengarna från avverkningen sitter på kontot, kan du ha missat flera möjligheter att styra din ekonomi. Hur du ska göra beror givetvis på hur din verksamhet och ekonomi i övrigt ser ut.

Tips för en god resultathantering
 

  1. Börja i tid. Ta en diskussion med din ekonomiska rådgivare redan innan du upphandlar avverkningen. Med god framförhållning kan du även göra en betalningsplan med din virkesköpare.
  2. Gör en plan. Se över hur mycket pengar som bör vara kvar i verksamheten och var resten gör mest nytta. Vad kan och bör du ta ut ur företaget till beskattning och hur ska du i så fall placera pengarna? Behöver du sätta av pengar till din pension? Finns det ett generationsskifte att planera för? Med ett sparande är du dessutom mer flexibel när det är dags att lämna över gården. Använd verktygen. Utnyttja de möjligheter som finns med skogskonto, skogsavdrag, räntefördelning och periodiserings- och expansionsfond, så att intäkterna från avverkningen inte hamnar ovanpå dina tjänsteinkomster. 
  3. Ta hjälp med deklarationen och försäkra dig om att dina rådgivare behärskar de särskilda regler som gäller för enskilda firmor och skog- och lantbruksfrågor. Med rätt rådgivning sparar du tid och pengar och tryggar framtiden i ditt företag.

Har du frågor om att äga och investera i skog? Hör av dig till en av våra 207 specialister. De finns över hela landet.
Hitta en specialist