Rätt åtgärd vid rätt tidpunkt är en nyckel till ett lönsamt skogsägande. Medan en utmaning för många skogsägare är att förhålla sig till att intäkterna kommer oregelbundet och det kan vara stora summor. En framgångsfaktor är att tänka långsiktigt och tänka efter före.

Tips för lönsamt skogsägande

  1. Skaffa en skogsbruksplan och håll den uppdaterad.
  2. Gör en intäktsplan.
  3. Ta hjälp av experter. Det tar tid att reparera misstag i skogen.
  4. Avverka i tid.

Skogsbruksplan

Grunden i ett lönsamt skogsbruk är en uppdaterad skogsbruksplan. För att den ska vara effektiv och användbar ska man gör en grundlig inventering av skogen och utifrån den göra en handlingsplan för de kommande tio åren. Skogsbruksplanen är en skogsägares affärsplan, ett verktyg för att kunna få en god lönsamhet, hålla koll på kassaflödet och planera aktiviteter i skogen i god tid. Om man lägger ut förvaltningen av skogen, är det genom skogsbruksplanen som man håller sig uppdaterad, även när man inte själv är på plats.

Intäktsplan

Börja i tid. Om du börjar tänka på vad du ska göra med överskottet från avverkningen först när det sitter på kontot, kan du ha missat flera möjligheter att styra din ekonomi. Prata med din ekonomiska rådgivare innan du upphandlar avverkning och utgå från hur din verksamhet och ekonomi i övrigt ser ut. Med god framförhållning kan du även göra en betalningsplan med din virkesköpare.

Med planen kan du se hur mycket pengar som bör vara kvar i verksamheten och var resten gör mest nytta. Vad kan och bör du ta ut ur företaget till beskattning och hur ska du i så fall placera pengarna? Behöver du sätta av pengar till din pension? Finns det ett generationsskifte att planera för? Med ett sparande är du mer flexibel när det är dags att lämna över. Använd de möjligheter som kan finns med skogskonto, skogsavdrag, räntefördelning och periodiserings- och expansionsfond, så att intäkterna från avverkningen inte hamnar ovanpå dina tjänsteinkomster.

Ta hjälp av experter

De ekonomiska skillnaderna mellan en aktivt brukad skog och en som lämnas åt sitt öde är mycket stora. Det kan ta tid att reparera misstag i skogen. Om du själv inte är kunnig eller har tid att vara aktiv i skogen – ta hjälp. Lägg ut förvaltningen på ett skogsbolag eller en förvaltare. Det brukar löna sig. Ta även hjälp med deklarationen av någon som kan de regler som gäller för enskilda firmor och skog- och lantbruksfrågor. Med rätt rådgivning sparar du tid och pengar och tryggar framtiden i ditt företag.

Avverka i tid

En vanlig miss som skogsägare gör är att vänta för länge med att avverka. Många ser skogen som en sparbössa, som man tar av när pengarna tryter. Men det blir inte alltid god ekonomi. Avverka istället skogen när den inte växer längre och placera pengarna i något som har förutsättningar att fortsätta öka i värde.