Skogskonto: Att sätta in medel på ett skogskonto är en skatteteknisk åtgärd som syftar till att jämna ut oregelbundna skogsinkomster mellan åren. Avsättningen bör göras i samband med deklarationen eftersom den påverkar underlaget för beräkning av räntefördelning och avsättning till expansionsfonder. Pengarna på skogskontot inkomstbeskattas först när de tas ut. Medlen får stå kvar på kontot i max tio år.

Skogslikvidkonto: Det är ett tillfälligt bankkonto med extra hög ränta som många banker erbjuder. Syftet är att pengarna från en virkesförsäljning ska stå på kontot tills de flyttas över till ett skogskonto, vanligen i samband med deklarationen. Pengarna som finns på skogslikvidkontot den 31 december kan ingå i underlaget för beräkning av räntefördelning och annan resultatplanering.
Mer information om skogskonto och skogslikvidkonto

Har du frågor om att äga och investera i skog? Hör av dig till någon av våra 207 specialister som finns över hela landet.
Hitta din specialist