Allt beror på vilket syfte man har med skogen. Om man inte bor nära skogen bör man hitta en bra partner som kan den lokala marknaden och som kan bedöma skogsfastigheter i det området.

Tips till skogsköpare
 

  1. Missa inte boniteten. Enkelt uttryckt beskriver boniteten den genomsnittliga tillväxten per hektar och år. Den påverkas bland annat av jordmånen, det lokala klimatet och fuktighetsförhållandena. Eftersom boniteten inte går att påverka, har den stor betydelse för hur mycket avkastning skogen kan ge över tid. Boniteten anges som ett tal, vanligen mellan 2 och 12, där 1 betyder att tillväxten i princip är obefintlig. Boniteten ska finnas med i alla skogsbruksplaner och prospekt.

  2. Bedöm tillgängligheten. En i övrigt bra skog kan på sikt bli dyr om det till exempel saknas skogsvägar, men också om det finns berg, myrar och annat i terrängen som gör avverkning, skötsel och transporter svårare. Hur påverkas ditt försäljningsnetto om marken är kuperad? Hur mycket extra kostar markberedning och plantering i delar som är svåra att nå?

  3. Tänk framåt. Det är lätt att stirra sig blind på det man har framför ögonen – det avverkningsbara. Men skogsbruk är långsiktigt. Därför är det viktigt att titta noga på åldersfördelningen. Hur ser ungskogen och planteringarna ut? Hur har röjningsarbetet skötts? Hur kommer den här skogen att se ut om tio, tjugo, trettio år?

  4. Försök att förutse det oväntade. Hur sannolikt är det att skogen kommer påverkas av kommande infrastrukturprojekt, eventuella miljörestriktioner, nya användningsområden etc. 

Har du frågor om att äga och investera i skog? Hör av dig till någon av våra 207 specialister. De finns över hela landet. 
Hitta din specialist
Låt oss prata - hur köper man skog? (podd)