Ansökan för omsättningsstöd till enskilda näringsidkare öppnade den 10 november

Detta omställningsstöd är riktat till enskilda näringsidkare vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av pandemin.

 

Stödet innebär att enskilda näringsidkare kan få ersättning med upp till 75 procent av omsättningstappet. För att kunna ta del av stödet ska
 

  • näringsidkaren haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år
  • omsättningstappet bero på effekterna av pandemin
  • den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning


Hur är stödet uppdelat?

Stödet kommer att vara uppdelat i tre stödperioder, mars - april 2020, maj 2020 och juni - juli 2020. Föregående års månad eller månader kommer vara referensperiod för de perioder man ansöker om stöd.


För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för

  • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
  • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
  • juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referens-perioden 2019


Man kan få stöd på totalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.


Stödet handläggs och beslutas av Länsstyrelsen, som även har ansvar för all information om ansökningsvillkor och uppföljning av stödet.


Ansökan görs via Boverkets e-tjänst mellan den 10 november 2020 och den 31 januari 2021. Det är också Boverket som betalar ut stödet när det beviljats av Länsstyrelsen.


Mer information
Boverket

Länsstyrelsen