Miljöledningssystem

Bankernas miljöarbete styrs genom ett miljöledningssystem, som är certifierat enligt ISO 14001. Systemet bygger bland annat på vår hållbarhetspolicy, miljömål och strategier. Certifikatet gäller i tre år. En gång per år revideras Miljöledningssystemet externt.