Information om 500-eurosedlar


På grund av ändrade regler hos vår värdetransportör Loomis Sverige AB, så kan vi inte längre ta emot 500-eurosedlar för inlösenLoomis Sverige AB har beslutat att inte hantera dessa sedlar längre. Denna ändring gällde från 15 december 2019.

Detta är ett led i kampen mot penningtvätt och terrorfinansiering. Europeiska Centralbanken har beslutat att inte längre ge ut några nya 500-eurosedlar eftersom sedlarnas höga värde gör att de ofta används vid illegala aktiviteter.