Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

FN:s definition av hållbar utveckling lyder: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Denna hållbara utveckling bygger på de tre definitionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

I västra Värmland, där vi finns, kan vi som bank ta vårt ansvar för att bidra till detta. Kopplingen mellan hållbarhet och sparbanksidé är något vi tycker är viktigt och naturlig. Vi tror att vårt samhällsengagemang, tillsammans med människorna som bor här, kan bidra till att västra Värmland är en plats för utveckling och en fin plats att leva på.

Genom närhet, framåtanda, omtanke och kompetens lägger vi grunden för bankens riktning framåt.

Social hållbarhet

Vi vill vara en postitiv kraft i samhället genom att bl a stötta föreningslivet och bidra till att göra västra Värmland till en fin plats att bo på.

Ekonomisk hållbarhet

Som en lokal bank ser vi oss som en samhällsmotor i västra Värmland, för både företag och hushåll.

Miljömässig hållbarhet

Vi arbetar för att löpande minska vår miljö- och klimatpåverkan, men största möjligheten finns i att uppmuntra våra kunder till miljösmarta val.

Hållbara fonder

Hållbara investeringar är viktiga för att driva samhället mot en bättre värld. Genom att välja ett hållbart sparande kan du få dina pengar att växa och samtidigt göra skillnad.

Hands picking red apples and putting them in a bucket.

Miljöpolicy

Westra Wermlands Sparbank vill både genom ett internt aktivt miljöarbete och via kunderna och leverantörerna bidra till att minska miljöbelastningen i samhället.

Oakleaves 0579.

Regler för entreprenörer

De entreprenörer som utför arbete hos oss på Westra Wermlands Sparbank måste ta miljöhänsyn. 

People standing discussing over linen fabric - small business

Vi vill gärna ha dina synpunkter och idéer

Har du tankar på hur vi kan bli bättre för miljön vill vi gärna att du hör av dig till oss. Skriv en rad till vår miljöansvarige