Meny

Organisationsschema

Organisation och ledning

Huvudmännen är de som är ytterst ansvariga för Westra Wermlands Sparbanks verksamhet. De fungerar som bankens ambassadörer och representerar en lokal bredd. Både geografiskt och inom olika yrkeskategorier. 
Huvudmännen väljs enligt ett bestämt system. De väljer i sin tur bankens styrelse och styrelsen utser VD.