Skip to content

Styrelse

Bankens styrelse utses av huvudmännen och ansvarar för sparbankens förvaltning. I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa finansiella mål/långsiktiga mål, vision, affärsidé, verksamhetsinriktning och strategi.

Styrelse Westra Wermlands Sparbank

Gunnar Tidemand

Ordförande

Gunnar Tidemand

Torgny Richardson

Vice Ordförande

Torgny Richardsson

Niklas Stake

Vice Ordförande

Niklas Stake

Maria Fogelberg

Ledamot

Maria Fogelberg

Christer Fransson

Ledamot

Christer Fransson

Marianne Levin

Ledamot

Marianne Levin

Marie Öberg

Ledamot

Kari Staatsen

Ledamot

Kari Staatsen

Håkan Nordblad

Verkställande Direktör

Hakan Nordblad

Yvonne Norbäck

Personalrepresentant

Yvonne Norback

Anders Borr

Personalrepresentant

Anders Borr