Meny
Samhällsnytta
Om banken

Styrelse

Älgå. Foto: Jessica Amneteg

Bankens styrelse utses av huvudmännen och ansvarar för sparbankens förvaltning. I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa finansiella mål/långsiktiga mål, vision, affärsidé, verksamhetsinriktning och strategi.

Styrelse Westra Wermlands Sparbank

Gunnar Tidemand

Gunnar Tidemand

Ordförande

 

CV

Torgny Richardsson

Torgny Richardsson

Vice Ordförande

 

CV

Niklas Stake

Niklas Stake

Vice Ordförande

 

CV

Maria Fogelberg

Maria Fogelberg

Ledamot

 

CV

Christer Fransson

Christer Fransson

Ledamot

 

CV

Marianne Levin

Marianne Levin

Ledamot

 

CV

Marie Öberg

Ledamot

 

CV

Kari Staatsen

Kari Staatsen

Ledamot

 

CV

Hakan Nordblad

Håkan Nordblad

Verkställande Direktör

 

CV

Yvonne Norback

Yvonne Norbäck

Personalrepresentant

 

CV

Anders Borr

Anders Borr

Personalrepresentant

 

CV