I föreningen är det personliga engagemanget drivkraften och arbetsuppgiften stor och viktig. Eftersom tid ofta är en bristvara underlättar det att arbeta med produkter som förenklar administrationen och ger mer tid över.

Vi kan erbjuda banktjänster till rabatterat pris för föreningar i vårt Föreningserbjudande.