Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Bedrägerier och säkerhet
Händelser i livet

Skog och lantbruk

Man stiger in i en röd traktor framför en åker med kor

Maskinfinansiering

Med leasing eller avbetalning kan du fördela kostnaden för tunga maskininvesteringar över flera år.

Skog- och lantbrukslån

Ska ni köpa en skogsfastighet? Eller skaffa en ny lantbruksfastighet? Hos oss kan ni få en förmånlig finansiering på upp till 75 % av värdet på lantbruks- och skogsfastigheter, mark och byggnader. Ni kan även låna till nybyggnation eller om- och tillbyggnad på gården.

Generationsskifte

Inför ett ägarskifte är det mycket att tänka på och stora beslut ska fattas. Planering och god framförhållning är viktigt för en lyckosam affär. Kontakta oss, vi har specialistkompetens kring skiftets alla olika aspekter.

EU-kredit

EU-ersättningarna i form av till exempel gårdsstöd betalas vanligen ut i slutet av året. Kostnaderna uppkommer däremot under hela året. EU-krediten fungerar då som ett förskott fram till utbetalningen.

Skogskonton

Du som har skog vet hur viktigt det är att kunna fördela inkomsten över flera år. Med Skogskonto, Skogslikvidkonto och Skogsskadekonto får du både en jämnare inkomst och en lägre marginalskatt.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta någon av våra skog- och lantbruksspecialister om du har några frågor.