Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Om du inte är nöjd

- Så här hjälper vi dig på bästa sätt

Woman using her laptop at a coffee shop.

Westra Wermlands Sparbank har en strävan att alltid arbeta med att förbättra bankens produkter och tjänster. En mycket viktig del i det arbetet är att banken tar missnöjda kunders klagomål på största allvar.
Är du missnöjd är den enklaste och snabbaste vägen för att få hjälp att kontakta ditt närmaste bankkontor alternativt Kundcenter 0570-848 00.

 1. Om du inte är nöjd med svaret från bankkontoret eller Kundcenter

  Om du inte är nöjd med det svar du fått kan du begära att beslutet ska omprövas hos Klagomålsansvarig.
  Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel och vilket kontor du varit i kontakt med. Brev skickas till: 

  Klagomålsansvarig
  Westra Wermlands Sparbank
  Box 19
  671 21 Arvika

  Klagomålsansvarig i banken är  Erika Magnusson.

 2. Är du fortfarande inte nöjd

  Om du efter omprövning av bankens klagomålsansvarig  fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället. 

  Allmäna Reklamationsnämnden (ARN)
  Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 STOCKHOLM  
  ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmäna reklamationsnämndens behandling av tvisten.
  Telefon: 08-508 860 00
   www.arn.se

  Konsumentvägledning
  Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Box 24215, 104 51 Stockholm
  Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.
  Telefon: 0200-22 58 00 
   
  www.konsumenternas.se

  Konsumentverket
  Oberoende vägledning via Konsumentverket.
  Telefon: 0771–525 525 
   www.hallakonsument.se

  Allmän domstol
  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
  www.domstol.se

  Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner
  Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.
  EU:s onlineplattform för tvistlösning

  I formuläret på onlineplattformen ska du ange följande mejladress till banken: klagomal@wwsparbank.se

  Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamtionsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se

  Särskild information om behandling av personuppgifter
  Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen Westra Wermlands Sparbanks dataskyddsombud. 

  Dataskyddsombudet
  Westra Wermlands Sparbank
  Box 19
  671 21 ARVIKA

  Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, datainspektionen.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag