Detta är ett sparkonto som är till för att myndiga personer med lön, ersättning eller pension ska komma igång med ett buffertsparande. Kontot kan öppnas vid personligt möte inne på något av våra kontor eller via Telefonbanken Personlig Service 0570-848 00.
Man kan spara max 2.000 kr/månad, 1 fritt uttag per år, därefter 2,0% i uttagsavgift just för att vi vill främja att man bör spara till en buffert och att det blir ett långsiktigt sparande.

Se ränta f.n här

Kontot omfattas av insättningsgarantin, läs mer här: Insättningsgaranti