Pris och ränta

Rörlig 3-månaders boränta +1%.
Lånebelopp upp till 30.000 kr.
Uppläggningsavgift: 650 kr.

Lånet utbetalas mot faktura/underlag efter sedvanlig kreditprövning.