Westra Wermlands Sparbank har därför tecknat avtal med Riksgäldskontoret för att kunna erbjuda möjligheter till att låna pengar med hjälp av statliga garantin. Syftet med lånet är att hjälpa långsiktigt livskraftiga företag att överbrygga den svåra situation de befinner sig i just nu. Den primära målgruppen är små och medelstora företag.

De statligt garanterade lånen finns enligt Riksgäldskontoret tillgängliga fram till och med 31 december 2020, men kan komma att förlängas av Riksgäldskontoret.

För att få mer information kring möjligheter att få denna typ av lån eller andra möjligheter t.ex. via ALMI Företagspartner AB kontakta din rådgivare på banken.